Kvæg

Highland Cattle Langsted blev grundlagt efteråret 1989 som en af de første besætninger på Fyn. Den første inspiration og ”inficering” med hensyn til Højlandskvæg blev givet i flere doser op gennem 1980`erne. Gennem mit daværende arbejde på O. G. Kverneland A/S deltog jeg i flere kurser i kvalitetsstyring, der blev afholdt på konferencecenteret Kollekolle ved Furesøen. En februardag, jeg mener det var i 1984, med 30 cm. dyb sne uden for vinduerne sad jeg og nød morgenkaffen, da der pludselig dukkede nogle bjørneunger op i skovkanten overfor restauranten. Nu var jeg jo godt nok langt væk fra Fyn, men så langt væk at der skulle være bjørne forekom dog ikke plausibelt. Sagen måtte undersøges nærmere. Jeg var fysisk til stede i teorilokalet formiddagen igennem, men mine tanker kredsede om bjørnene. Allerede efter frokosten måtte jeg ud for at få styr på zoologien. Et lille skilt ved dyrenes foderskur gav forklaringen: Skotsk Højlandskvæg. Det var nyt, for en jerseybondesøn som mig. Hjemme igen fortalte jeg begejstret min kone, Hanne, om det charmerende langhårede kvæg. Men som forholdsvis nygifte og nyetableret med fritidslandbrug og mange gøremål med at få bygninger, grundstykke og marker lagt i de rigtige folder, var der ikke overskud til at engagere sig i kvæghold også. Kvalitetsstyring er en omfattende sag, så jeg frekventerede Kollekolle flere gange de følgende år. Og hver gang kunne jeg ligesom mærke, at min modstandskraft mod SKH blev mindre og mindre. Efter at have besøgt dyrskuet i Odense 1989 hvor Jørgen Ove for første gang udstillede SKH på Fyn erfarede jeg, at 5 års inkubationstid var overstået og sygdommen brudt ud.

 Den, altså sygdommen, resulterede i indkøb af 1 kvie fra Jylland og 2 drægtige køer - og året efter en avlstyr fra Sjælland. Avlstyren, Ferdinand, faldt særdeles godt ud og han var aktiv ind til 2002. Ferdinands kvaliteter afspejlede sig i rigt mål i mange flotte kvier gennem årene. Tit har vi stået i dilemmaet: Skal vi sælge Ferdinand og beholde de flotte kvier? Men hver gang faldt valget ud til Ferdinands fordel. Avlstyren er trods alt halvdelen af en besætning i avlsmæssig henseende og skal vejes op mod kvaliteten af f.eks. 10 avlskøer. Det er ulig sværere at fastholde en bestand af 10 gode køer. Vort avlsdyrsalg gennem tiderne, af også alle de bedste dyr, har været med til at udbrede ”Highland Cattle Langsted” over hele landet.

 Der stilles store krav til en avlstyr. Han skal være rapfodet og gesvindt og samtidig, hvis der drages paralleller til homo sapiens, ligne en kloning med Arnold Schwartznegger overlejret med en sumobryder. Da det lakkede mod enden for Ferdinand begyndte vi at samle kvier fra til vores egen besætning. Vi har nu 10 tillagte køer, hvis navne alle begynder med Langsted. Vores nye avlstyr hedder Vestskoven Rollo og han matcher køerne på allerbedste vis. Og det resulterer i en nu gentagen problemstilling: Skal vi sælge tyren eller kvierne? Vi fastholder konceptet med at beholde avlstyren og så sælge kvierne, også de allerbedste. I sommer købte vi en ny avlstyr til brug på kvierne og til udlejning. Det er en jyde, Assenbjerg Vladimir, sort, utrolig omgængelig og alligevel herre i sit eget hus. Rollo og Vladimir udkæmper dagligt, og tit også natligt, ”verbale muh – kampe” fra hver sin side af landvejen. Det er godt vi har flinke og kvæginteresserede naboer.

 Mange gode grunde kan opremses for at potentielle nye kvægavlere bør anskaffe sig Skotsk Højlandskvæg. Ved rådslagning i familien, og her tænker jeg specielt på børnefamilier, skal man som forælder ikke være blind for det store opdragende moment, der kan ligge i at have med dyrehold at gøre: Omsorg, ansvarsbevidsthed, en struktureret hverdag, planlægning, økonomi, lovgivning, biologi i flere afskygninger, dyrskuedeltagelse, sygdom og død mfl. områder. Året igennem er der noget at drøfte og tage stilling til, og alle aldersgrupper kan være med. Hvilke andre fritidsaktiviteter favner så bredt for hele familien?

Salg af kød 

Hvert efterår slagter vi de dyr, der ikke bliver solgt til avlsbrug. Kontakt os venligst, hvis du/I har ønsker om at købe kød. Alle dyr bliver slagtet på et godkendt slagteri og alt kød bliver dyrlægekontrolleret og stemplet. Slagteren er meget imødekommende m.h.t. modning - og udskæring af kødet. Prisen for kødet er kr. 60, - per kg. alt incl. lige klar til at komme i fryseren.